דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה-שמן על בד
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -מחיר 1900 ש"ח
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
ציור אבסטרקטי
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -
דנה סלמה-ציור שמן על קנווס
ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס
דנה סלמה -ציור שמן על קנווס -